Wednesday, August 5, 2009

அன்பெனும் கோவில் என் பெற்றோர் அவர்களை அன்புடன் நேசிக்கிறேன் . அத்துடன் என் உறவினர்களையும் . என் நண்பர்களையும் .............. நேசித்துக்கொண்டே இருப்பேன் ..

No comments: